Welkom

Zin en zingeving. Het zijn de belangrijkste pijlers onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Ommen en omstreken. Vier basisscholen in en rondom Ommen willen voor kinderen een veilige thuishaven zijn, een plek waar ze zin hebben om te leren en zin geven aan hun leven. Samen gaan wij op zoek naar onze talenten, steeds met de leer van Christus in ons hoofd. Daar willen wij invulling aan geven, nu en in de toekomst!

Wij hopen dat u na uw bezoek aan de site een goed beeld hebt gekregen van wie wij zijn. Mist u informatie, hebt u vragen of suggesties? Neemt u dan contact met ons op!

Vacatures

Inval Pool

PCO Ommen is een samenwerking aangegaan met andere christelijke onderwijsbesturen om te komen tot een professionele vervangingspool. De samenwerking wordt begeleid door het administratiekantoor Akorda en SLIM Personeelsbemiddeling. Elk onderwijsbestuur heeft poolers in dienst die de vervangingsvraag bij de besturen opvangen. Hiernaast is er een Inval Pool. De Inval Pool bestaat uit invallers die worden aangetrokken als de vervangingsvraag niet kan worden ingevuld met een pooler. 

Wil jij in aanmerking voor de Inval Pool? Dan kun je je rechtstreeks aanmelden als invaller bij SLIM Personeelsbemiddeling in Groningen. Op de website van SLIM vind je alle informatie: www.slim-online.nl. Je kunt je daar online inschrijven. 

Als je als invaller bent ingeschreven bij SLIM en je bent (na intake) gekoppeld aan de Inval Pool voor deze samenwerking, dan sta je beschikbaar om als invaller vanuit de Inval Pool werkzaamheden te verrichten. Vanuit de Inval Pool kun je bij de onderstaande verschillende besturen werkzaamheden verrichten. Ook is er op den duur wellicht de mogelijkheid een plaats te bemachtigen als pooler (in de Vaste Pool). 

De deelnemende besturen zijn: Cambium, CONOD, EN3, PCBO Meppel, PCO Accrete, PCO Dalfsen, PCO Ommen, Viviani, VPCO PricoH, VPCO ZW Drenthe.

AfdrukkenE-mail